Modul: Pædagogisk udviklingsarbejde

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne indgå fagligt og tværprofessionelt i pædagogisk udviklingsarbejde med henblik på forandring af praksis
  • kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk udviklingsarbejde.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om teori og metode i pædagogisk udviklingsarbejde
  • have indsigt i og forståelse af udviklingspotentialer og forandringsprocesser
  • have viden om dokumentation og evaluering.

Færdigheder

  • kunne identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde
  • kunne begrunde anvendte teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde
  • kunne formidle erfaringer fra pædagogisk udviklingsarbejde.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.