Modul: Ungdomspædagogisk praksis

Modulet udbydes i efteråret 2019.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Pris: 9.495 kr.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne udvikle ungdomspædagogisk praksis i samarbejde med de unge
  • kunne indgå i samarbejde om praksisnære problemstillinger.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om samfundsmæssige og pædagogiske teorier i forhold til unges liv og deltagelsesmuligheder  
  • have viden om ungdomspædagogiske metoder og praksis
  • have forståelse af egen professionsrolle i praksis og de unges perspektiver.

Færdigheder

  • kunne identificere centrale problemstillinger i det ungdomspædagogiske felt
  • kunne planlægge og vurdere ungdomspædagogiske indsatser
  • kunne vurdere etiske aspekter i udførelsen af det ungdomspædagogiske arbejde
  • kunne beskrive og formidle praksisnære problemstillinger.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsformularen og maile den til paed-diplom@kp.dk. 

Hvis du er ny ansøger, skal du vedhæfte dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Ansøgning til akademiuddannelserne

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

 

Studieordning akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik