Deniz og hans drenge

En lille uge i Tyrkiet for fem drenge med dansk og fem med ikke-dansk baggrund. Det er Bistrupskolens forslag til, hvordan man sikrer en større forståelse og et bedre kammeratskab mellem de tosprogede og etnisk danske elever.

Men det er samtidig blot et af de initiativer, som skolen i den seneste tid har sat i værk for at sætte integration på dagsordenen. En anden vigtig brik i dette arbejde har været ansættelsen af skolens nye pædagog Deniz Öcal.
Han har uddannet sig til pædagog på Ballerup-Seminariet, og opholdet på Bistrupskolen var hans afsluttende praktikperiode. Her blev han blevet ansat til at arbejde med en gruppe drenge blandt de tosprogede elever, som har haft brug for særlig hjælp til at komme i gang med et positivt skole- og fritidsliv.

- Vi har oplevet, at det var svært at motivere dem til at passe skolen og lave deres lektier, og drengene har på den anden side følt sig marginaliseret og haft problemer med at blive integreret på skolen. Derfor tænkte vi:
Det ville være godt, hvis vi kan finde en person med samme kulturelle baggrund, som kender til deres problemstillinger og kan møde dem der, hvor de er, siger skoleleder Peter Franklin.
Den person har han nu fundet i Deniz Öcal.

Den 27-årige pædagogstuderende er født og opvokset i Avedøre Stationsby, men familien har tyrkisk/kurdisk baggrund, og det giver ham et overtag i forhold til "sine drenge".

- Det har allerede været en succes. Træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himmelen, men vi ser mange positive tegn allerede blandt drengene - de respekterer Deniz og sætter stor pris på ham. Han har i høj grad formået at få dem til at passe skolen og i det hele taget skabe en positiv stemning omkring det at gå i skole, siger Peter Franklin.

Med Deniz Öcals egne ord handler det om, at han kan føre en normal dialog med sine drenge.
- Jeg bruger min kropsbygning, min væremåde og mit udseende helt bevidst og taler til dem på deres eget niveau. Det er vigtigt, at de anerkender mig, hvis vi skal nå nogen steder, siger Deniz Öcal.