Modul: Inkluderende indsatser

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • medvirke i planlægningen og iværksættelse af inkluderende indsatser i samarbejde med de unge, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
  • arbejde udviklingsorienteret i forhold til inklusion

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i et ungeperspektiv
  • have indsigt i sammenhæng mellem inklusion og eksklusion på samfundsmæssig, institution og individniveau
  • have forståelse for medborgerskabet og dets betydning på samfund, institution og individniveau

Færdigheder

  • kunne identificere inkluderende- og ekskluderende mekanismer i praksis
  • kunne vurdere og begrunde og indgå i evaluering af den pædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

 

Ansøgningsfrist akademiuddannelser