Modul: Inkluderende indsatser

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • medvirke i planlægningen og iværksættelse af inkluderende indsatser i samarbejde med de unge, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
  • arbejde udviklingsorienteret i forhold til inklusion

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i et ungeperspektiv
  • have indsigt i sammenhæng mellem inklusion og eksklusion på samfundsmæssig, institution og individniveau
  • have forståelse for medborgerskabet og dets betydning på samfund, institution og individniveau

Færdigheder

  • kunne identificere inkluderende- og ekskluderende mekanismer i praksis
  • kunne vurdere og begrunde og indgå i evaluering af den pædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Tilmelding til akademiuddannelsen i ungdomspædagogik i efteråret 2020

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

 

Ansøgningsfrist akademiuddannelser