Afgangsprojektet på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Modulet udbydes i efteråret 2019.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Modulnummer 290616

Omfang: 10 ECTS-point

Pris: 9.495 kr.

Formål

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis
  • kunne vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling
  • kunne demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om centrale problemstillinger i ungdomspædagogisk arbejde
  • have viden om teorier og metoder inden for det ungdomspædagogiske arbejde.

Færdigheder

  • kunne identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger
  • kunne anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse af handlemuligheder
  • kunne formidle en ungdomspædagogisk problemstilling.

Bedømmelse

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler, svarende til 50 ECTS-point, er bestået.

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, den studerende har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsformularen og maile den til paed-diplom@kp.dk. 

Hvis du er ny ansøger på KP, skal du vedhæfte dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. 

Ansøgning til akademiuddannelserne

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00