Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

  Udbud i foråret 2021

  I foråret 2021 udbydes følgende moduler: 

  Om uddannelsen

  Uddannelsen henvender sig til dig, som har bred erfaring med pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med større børn og unge, fx klub, specialskole, døgninstitution, behandlingshjem, kontaktpersons- eller mentorarbejde, gadeplansarbejde eller boligsocialt arbejde.

  Uddannelsen kvalificerer dig til at koble din pædagogiske erfaring med teori og ny viden inden for det pædagogiske og socialpædagogiske felt ift. arbejdet med større børn og unge. Under studiet har du mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger, teorier og metoder netop inden for dit arbejdsfelt.

  Som færdiguddannet kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse. Vi udbyder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger og ungdomspædagoger.

  Moduler i uddannelsen

  Kontakt

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

  Kontakt os på
  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

   

  Er jeg optaget?

  Studiestøttende kurser

  Omstillingsfonden