Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Uddannelsen henvender sig til dig, som har bred erfaring med pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med større børn og unge, fx klub, specialskole, døgninstitution, behandlingshjem, kontaktpersons- eller mentorarbejde, gadeplansarbejde eller boligsocialt arbejde.

Uddannelsen kvalificerer dig til at koble din pædagogiske erfaring med teori og ny viden inden for det pædagogiske og socialpædagogiske felt ift. arbejdet med større børn og unge. Under studiet har du mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger, teorier og metoder netop inden for dit arbejdsfelt.

Som færdiguddannet kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse. Vi udbyder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger og ungdomspædagoger.

  Udbud i efteråret 2018

  I efteråret 2018 udbydes følgende moduler: 

  • 'Ungdomspædagogisk praksis'. 
   Undervisning om torsdagen i uge 35-51.
  • 'Unges identitet, fællesskaber og kultur'.
   Undervisning om tirsdagen i uge 35-51.
  • 'Afgangsprojektet'.
   Undervisning om mandagen i uge 35-51.
    

  Information om moduler i uddannelsen:

  Ansøgning til akademiuddannelserne