Ungdomspædagogik

Uddannelsen henvender sig til dig, som har bred erfaring med pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med større børn og unge, fx klub, specialskole, døgninstitution, behandlingshjem, kontaktpersons- ellr mentorarbejde, gadeplansarbejde eller boligsocialt arbejde.

Uddannelsen kvalificerer dig til at koble din pædagogiske erfaring med teori og ny viden inden for det pædagogiske og socialpædagogiske felt ift. arbejdet med større børn og unge. Under studiet har du mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger, teorier og metoder netop inden for dit arbejdsfelt.

Uddannelsen er bygget op af seks moduler, som tilsammen giver dig ret til titlen AU i ungdomspædagogik. Det er også muligt at sammensætte en kombineret akademiuddannelse (særligt tilrettelagt akademiuddannelse som fleksibel uddannelse). Dette kræver at du får lavet en uddannelsesplan sammen med uddannelsesstedet.

Som færdiguddannet kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse. UCC udbyder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger og ungdomspædagoger