Studiestart

På akademiuddannelsen i socialpædagogik starter modulerne i august og februar. Undervisningen på efterårets moduler starter i uge 34 (se nedenstående oversigt) og de to første uger vil undervisningen foregå på Pædagoguddannelsen Frøbel, Pasteursvej 49, 1799 København V. Fra uge 36 flytter akademiuddannelserne sammen med UCC's øvrige uddannelser i Storkøbenhavn til Campus Carlsberg.

I efteråret udbydes, ud over fællesforløbene, et modul i socialpædagogik i "Inklusion – eksklusion", der tilrettelægges som blended learning med studiedag tirsdag (se oversigten over udbudte moduler i efteråret) Undervisningen på dette forløb foregår også i Skovlunde.

Fra efteråret 2015 kører uddannelsen desuden for alle nye studerende som fællesforløb sammen med akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, fra efteråret 2015 starter således et hold med hhv. fællesundervisning og vejledning ift. den enkelte uddannelse (se oversigten over hold og moduler neden for):

Modul 1: pædagogisk praksis (ungdomspædagogik) + Hvad er socialpædagogik? (Socialpædagogik), studiestart 24. august – studiedag mandage Modulet kører uge 35 2015 med eksamen i uge 3 2016

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, f.eks. to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – ellers om heltidsstudiemed 3 moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart.