Modul: Socialpædagogiske metoder

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne identificere og undersøge socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger og opstille handlemuligheder
  • kunne inddrage borgeren i den socialpædagogiske praksis
  • kunne indgå i planlægnings- og udviklingsorienterede arbejdsprocesser.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om og anvendelse af socialpædagogiske metoder og teorier
  • have viden om socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger
  • have forståelse for sammenhæng mellem borgerens forudsætninger, borgerinddragelse og valg af mål og metode.

Færdigheder

  • skal kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige metoder i socialpædagogisk praksis i samarbejde med borgeren
  • skal kunne undersøge, udvikle og evaluere metoder i socialpædagogisk praksis
  • skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og anvendte metoder til samarbejdspartnere og borgere

Bedømmelse

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.