Modul: Socialpædagogisk praksis

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne identificere socialpædagogiske problemstilinger og dilemmaer og iværksætte socialpædaogiske indsatser i samarbejde med borgeren
  • kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde i socialpædagogisk praksis
  • kunne identificere og udvikle egne fagprofessionelle kompetencer.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om socialpædagogik, menneskesyn, magt og omsorg i relation til borgerinddragelse i den socialpædagogiske praksis
  • have forståelse for samspillet mellem relevante rammebetingelser og det pædagogiske arbejde
  • have forståelse for socialpædagogiske problemstillinger og dilemmaer.

Færdigheder

  • kunne inddrage borgeren i den socialpædagogiske praksis
  • kunne vurdere dilemmaer mellem magt og omsorg og opstille handlemuligheder
  • kunne formidle socialpædagogiske problemstillinger og handlemuligheder til samarbejdspartnere og borgere.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.