Modul: Lovgivning og organisation

Modulet udbydes i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Pris: 9.495 kr.

Modulnummer: aus203982171

Start: torsdag den 3. september 2020 kl. 9.00-14.00

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne forstå og indgå i dokumentation, begrundelser og evalueringer i en socialpædagogisk praksis i henhold til gældende lovgivning
  • kunne forstå betydningen af institutionalisering og organisering i forhold til den socialpædagogiske praksis
  • kunne indgå i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere i et tværprofessionelt samarbejde.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om konventioner, lovgivning og aktuelle socialpolitiske tematikker
  • have viden om institutionalisering, organisering, magt og etik
  • have forståelse for medborgerskab og borgerinddragelse i forhold til samfundets myndighedsudøvelse

Færdigheder

  • kunne handle i forhold til gældende lovgivning i det socialpædagogiske arbejde, og forstå begrænsninger og muligheder
  • kunne vurdere og dokumentere forvaltningen af relevant lovgivning i socialpædagogisk praksis
  • kunne forholde sig til problemstillinger og dilemmaer i forhold til etik og magt i den socialpædagogiske praksis

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Tilmelding