Modul: Inklusion og eksklusion

Modulet udbydes ikke i i efteråret 2020.

 Valgfrit modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne planlægge og iværksætte inkluderende indsatser i samarbejde med borgeren, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
  • kunne understøtte borgerens deltagelsesmuligheder både interkulturelt, institutionelt og i civilsamfundet
  • kunne identificere ressourcer og problemstillinger i den institutionelle praksis med henblik på planlægning af en inkluderende indsats i samarbejde med borger, kolleger og andre samarbejdspartnere.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse, marginalisering og borgerinddragelse
  • have viden om sammenhænge mellem inklusion og eksklusion på samfunds-, institutionelt og individniveau
  • have forståelse for interkulturalitet, medborgerskab og betydning på samfunds-, institutionelt og individniveau.

Færdigheder

  • kunne identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis
  • kunne vurdere og anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer i praksis
  • kunne indgå i evaluering og formidling af inkluderende og ekskluderende processer.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.