Akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik er for dig, der arbejder med voksne mennesker i udsatte positioner, det kan være voksne med hjemløshedsproblematikker, voksne i socialpsykiatrien, voksne med fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Du kan være ansat i botilbud, væresteder eller andre socialpædagogiske foranstaltninger til voksne, eller du kan være ansat i en kommune med særligt ansvar for voksenområdet. Uddannelsen er også relevant for dig som er ansat i mentor, coach eller andre vejledende funktioner til voksne.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne erfaringer. Under uddannelsen har du mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger, teorier og metoder netop inden for dit arbejdsfelt. Du bliver en del af et levende og rart studiemiljø med andre, der også har erfaring med socialpædagogisk arbejde.

Udbud i efteråret 2018

I efteråret 2018 udbydes modulet 'Socialpædagogisk praksis'.
Undervisning om torsdagen i uge 35-51.

Information om moduler i uddannelsen:

Ansøgning til akademiuddannelserne