Uddannelsernes opbygning

En akademiuddannelse er bygget op af seks moduler (60 ECTS-point), som tilsammen giver dig ret til titlen AU i hhv. socialpædagogik og ungdomspædagogik. Hvert modul svarer til 10 ECTS point og kan tilrettelægges delvist netbaseret. Du læser typisk én dag om ugen pr. modul, og uddannelsen er dermed forenelig med et erhvervsarbejde. En hel uddannelse tager i så fald 3 år. Du har også mulighed for at tilmelde dig flere moduler ad gangen og dermed tage uddannelsen på kortere tid. 

Uddannelserne består hver især af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et afgangsprojekt. Det er muligt at vælge ét modul fra en anden akademiuddannelse, og lade det indgå i sin uddannelse som det ene valgmodul.

Se uddannelsernes moduler: