Uddannelsernes opbygning

En akademiuddannelse er bygget op af seks moduler (60 ECTS-point), som tilsammen giver dig ret til titlen AU i hhv. socialpædagogik og ungdomspædagogik. Hvert modul svarer til 10 ECTS point og kan tilrettelægges delvist netbaseret. Du læser typisk én dag om ugen pr. modul, og uddannelsen er dermed forenelig med et erhvervsarbejde. En hel uddannelse tager i så fald 3 år. Du har også mulighed for at tilmelde dig flere moduler ad gangen og dermed tage uddannelsen på kortere tid. 

På AU i socialpædagogik er der tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et afgangsprojekt. På AU i ungdomspædagogik er der fire obligatoriske moduler, et valgmodul og et afgangsprojekt. 

Se uddannelsernes moduler: