Studiestart

Modulerne på akademiuddannelserne i Ungdomspædagogik og Socialpædagogik starter i august og februar.

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

I efteråret 2019 udbydes følgende moduler på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik:

 • "Ungdomspædagogisk praksis"  (290611)
  Undervisning om tirsdagen
 • "Pædagogisk udviklingsarbejde" (290615)
  Undervisning om mandagen
 • "Afgangsprojektet" (290616)
  Undervisning tre torsdage

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik

I efteråret 2019 udbydes følgende moduler på akademiuddannelsen i Socialpædagogik:

 • "Socialpædagogisk udviklingsarbejde" (290607)
  Undervisning om onsdagen
 • "Afgangsprojektet" (290608)
  Undervisning tre torsdage

Fleksibel tilrettelæggelse

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, fx to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – eller som heltidsstudie med tre moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart, og opfylder de øvrige betingelser. Læs mere på svu.dk.