Studiestart

Modulerne på akademiuddannelserne i Ungdomspædagogik og Socialpædagogik starter i august og februar.

Fleksibel tilrettelæggelse

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, fx to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – eller som heltidsstudie med tre moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart, og opfylder de øvrige betingelser. Læs mere på svu.dk.