Studiestart

Modulerne på akademiuddannelserne i ungdomspædagogik og socialpædagogik starter i august og februar.

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Som ny studerende på AU i ungdomspædagogik skal du starte med modulet pædagogisk sociologi. 

I foråret 2018 udbydes modulerne 2, 4 og 6 på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Undervisningen starter i uge 9 og slutter med eksamen i uge 23.

Se det samlede udbud på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik her:

Akademiuddannelsen i socialpædagogik

I foråret 2018 udbydes modulet socialpædagogiske metoder torsdage fra uge 9 til og med eksamen i uge 23.

Afgangsprojektet udbydes mandag.

Fleksibel tilrettelæggelse

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, fx to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – eller som heltidsstudie med tre moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart, og opfylder de øvrige betingelser.