Studiestart

Modulerne på akademiuddannelserne i Ungdomspædagogik og Socialpædagogik starter i august og februar.

I efteråret 2018 starter undervisningen i uge 35 og slutter med eksamen senest i januar 2019.

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

I efteråret 2018 udbydes følgende moduler på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik:

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik

I efteråret 2018 udbydes følgende moduler:

Særlige forløb på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

  • I efteråret 2018 udbydes et forløb med blended learning og netundervisning, som består af modulerne Socialpædagogisk praksis og Socialpædagogiske metoder. Modulet udbydes i uge 33-48, med indkaldsdage den 29.-30. august, 12.-13. september, 10.-11. oktober og eksamen den 28. november 2018.
  • Socialpædagogisk praksis rettet mod demensområdet udbydes på Bornholm i uge 33-48. Udbudsdag er uafklaret.

Fleksibel tilrettelæggelse

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, fx to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – eller som heltidsstudie med tre moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart, og opfylder de øvrige betingelser. Læs mere på svu.dk.