Optagelse

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på akademiuddannelserne skal du have en adgangsgivende uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Den adgangsgivende uddannelse kan være:

 • En erhvervsuddannelse
 • Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
 • Pædagogisk assistent-/grunduddannelse (PAU/GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte
 • Der er mulighed for at søge dispensation for uddannelseskravet, men det vil altid komme an på en konkret vurdering. Kontakt os for at høre nærmere.

Erhvervserfaring

De to års erhvervserfaring kan du fx have fra:

 • Fritids- og ungdomsarbejde
 • Opholdssteder
 • Opsøgende arbejde
 • SSP-arbejde
 • Andre tilbud rettet mod unge

Adgang med dispensation (adgangsbevis ved realkompetencevurdering)

Opfylder du ikke kravene til at blive optaget på akademiuddannelserne, kan du søge om et adgangsbevis på baggrund af en konkret vurdering af dine kvalifikationer (realkompetencevurdering). Her vil AMU-kurser tælle positivt, og det samme gør enkelte HF-fag og lignende.

Det udfyldte realkompetencevurderingsskema skal vedhæftes, når du søger om optagelse på dit første modul.

Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er 1. juni til studiestart i august og 1. december til studiestart i februar. Derudover er der mulighed for frem til studiestart at blive optaget på igangværende/oprettede hold.

For at søge optagelse på uddannelsen skal du udfylde det online ansøgningsskema for det modul, du ønsker at søge om optagelse på.

Husk at vedlægge relevante bilag i form af dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. 

 

Ansøgningsfrister