Love og bekendtgørelser

Ungdomspædagogik

Lovgrundlaget for Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik findes i bekendtgørelsen for uddannelsen:

Læs mere om uddannelsen i studieordningen:

Socialpædagogik

Lovgrundlaget for Akademiuddannelsen i Socialpædagogik findes i bekendtgørelsen for uddannelsen:

Læs mere om uddannelsen i studieordningen: