Din økonomi

Akademiuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

I foråret 2018 koster ét modul 9.000 kr., som dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Støtte til uddannelsen

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som fuldtidsundervisning.

Akademiuddannelserne er desuden forhåndsgodkendt i Den Kommunale kompetencefond, og det er derfor for muligt for arbejdsgiver at få dækket omkostningerne til uddannelsen.

Omkostninger til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger, tekster lagt på intranettet og på kopiering af opgaver og lign. Omkostninger hertil er samlet omkring 500-1.000 kr. pr. modul. Bøger kan i vidt omfang lånes på biblioteket. Det er nødvendigt at have adgang til pc og internet.