Omstillingsfonden

Lær for livet: Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt

​Omstillingsfonden giver faglærte eller ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelse. Kravene, du skal opfylde for at søge, fremgår af tro- og loveerklæringen.

Hvis du opfylder kravene skal du gøre følgende for at søge:

  • Udfyld og underskriv tro- og loveerklæringen
  • Send den udfyldte tro- og loveerklæring på mail til sikkermail-stu-vu@kp.dk 
    Skriv ”Omstillingsfonden” i emnefeltet.
  • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil dette blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Du skal derfor i din mail angive bankoplysninger (bank, registrerings- og kontonummer) på betaleren af deltagergebyret.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne for at søge om tilskud fra Omstillingsfonden er:

  • For moduler med opstart efter den 1. august 2019 er ansøgningsfristen for at søge om tilskud ved tilmelding til modulet. 

Du får svar på din ansøgning på mail. Ansøgningerne behandles løbende, og du kan forvente svar senest to uger efter, du har ansøgt.

Tildelingen af tilskud sker efter et ”først-til-mølle” princip. Man kan tidligst få tildelt tilskud 4 måneder forud for opstart af modulet.

Københavns Professionshøjskole behandler og videregiver de angivne personoplysninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jf.: https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til evu@kp.dk eller ringe til 7248 7540.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00