Omstillingsfonden

Lær for livet: Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt

​Omstillingsfonden giver faglærte eller ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelse. Kravene, du skal opfylde for at søge, fremgår af tro- og loveerklæringen.

Hvis du opfylder kravene skal du gøre følgende for at søge:

  • Udfyld og underskriv tro- og loveerklæringen
  • Send den udfyldte tro- og loveerklæring på mail til akademiuddannelse@kp.dk – skriv ”Omstillingsfonden” i emnefeltet
  • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil dette blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Du skal derfor i din mail angive bankoplysninger (bank, registrerings- og kontonummer) på betaleren af deltagergebyret.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for efterårssemestret 2018 er den 24. september 2018.
Du får svar på din ansøgning på mail. Ansøgningerne behandles løbende, og du kan forvente svar senest to uger efter, du har ansøgt.

Bemærk, at ansøgningerne behandles efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til akademiuddannelse@kp.dk eller ringe til Studieservice på telefon 4189 8286.