Afgangsprojekt Unge og voksnes læreprocesser

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål
Uddannelsesretningens formål er at kvalificere den studerende til at varetage igangsættende, udviklende og koordinerende funktioner i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning samt lære- og udviklingsprocesser for unge og voksne.

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- forestå udvikling af uddannelser og andre pædagogiske indsatsområder med henblik på at udvikle læringsmiljøer for unge og voksne

Viden
- have viden om og kunne reflektere over unge og voksnes udvikling og læring såvel i uddannelsesmæssige som i praksis- og erhvervsorienterede situationer i relation til livslang læring
- have indsigt i ungdoms- og
voksenuddannelserne samt det ungdomsog voksenpædagogiske arbejdsfelt

Færdigheder
- kunne planlægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning
- kunne analysere og evaluere forskellige målgruppers læreprocesser og kompetenceudvikling under hensyntagen til
samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov
- kunne anvende teorier, metoder og begreber til kritisk at kunne analysere og kvalificere uddannelser og pædagogisk praksis

Målgruppe

Studerende på Diplomuddannelsen i Unge og voksnes læreprocesser.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211603221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København