Afgangsprojekt PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- påtage sig et professionelt ansvar for selvstændigt og i samarbejde med andre fagpersoner at evaluere og udvikle FVU, OBU eller læsevejledning i ungdomsuddannelserne
- kunne analysere, vurdere, planlægge og gennemføre undervisnings- og vejledningsindsatser for unge og voksne i et helhedsperspektiv med forståelse for samspillet mellem individ og kontekst
- visitere unge og voksne gennem kvalificeret afdækning og vejledning på baggrund af lovgivningen
- kunne indgå i dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige instanser og andre aktører vedrørende udvikling af unge og voksnes grundlæggende færdigheder i forhold til videre uddannelse og medvirken i samfundet

Viden
- have viden om visitering, undervisning og vejledning inden for det valgte fagområde
- have viden om unge og voksnes tekniske og funktionelle forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov inden for det valgte fagområde
- have indsigt i formidling om undervisning og vejledning i forhold til fagkolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere

Færdigheder
- kunne anvende faglig viden til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning af unge og voksne
- kunne afdække, vurdere og formidle unge og voksnes forudsætninger og behov for vejledning og undervisning inden for det valgte fagområde
- kunne begrunde og formidle valg af afdækningsprocedurer og -materialer samt læremidler og -processer i forhold til samarbejdspartnere

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203647221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København