Afgangsprojekt PD i Specialpædagogik

Beskrivelse

Modulet er et retningsspecifikt modul, der udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i Specialpædagogik. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler, du har deltaget i og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men UCC arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojekt, som kraftigt anbefales. Der vil være en fælles introduktionsgang til afgangsprojektet i PD generelt på vegne af den fælles studievejledning. Det anbefales, at du deltager i dette. Vejleder tildeles efter kontakt med den fagansvarlige for modulet, enten ved introduktionsmødet eller ved at kontakte fagansvarlige direkte,

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats, der fremmer deltagelse og udvikling.
- håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for det almenpædagogiske såvel som det specialiserede praksisfelt
- skelne mellem forskellige paradigmatiske tilgange til arbejdet med mennesket med særlige behov i såvel et individuelt, som et kontekstuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
- håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse.
- samarbejde om opgaver relateret til vedligeholdelse og udvikling på det almenpædagogiske og specialpædagogiske område i en etisk dimension
- undersøge, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere (specialpædagogiske didaktiske overvejelser) specialpædagogiske aktiviteter for at fremme læring og udvikling

Viden:
- have teoretisk og professionsrettet viden om specialpædagogiske område, som bygger på såvel national som international forskning.
- have indsigt i klassifikation af funktionelle vanskeligheder
- have viden om sammenhængen mellem almenpædagogiske og specialpædagogiske arbejdsformer
- have indsigt i begrundelser for inkluderende og ekskluderende processer

Færdigheder:
- kunne håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område.
- kunne identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation, herunder kontekstuelle udviklingsmuligheder og
individuelle forudsætninger
- mestre relevante grundlæggende metoder i specialpædagogikken som grundlag for at styrke udviklings- og læreprocesser
- kunne vurdere grundlaget for inddragelse af eksterne parter og netværket med henblik på at styrke den specialpædagogiske indsats og borgerinddragelse

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter der har taget moduler i studieretningen specialpædagogik.


Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203596221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København