Afgangsprojekt PD i Specialpædagogik

Beskrivelse

Modulet er et retningsspecifikt modul, der udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i Specialpædagogik. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler, du har deltaget i og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men UCC arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojekt, som kraftigt anbefales. Der vil være en fælles introduktionsgang til afgangsprojektet i PD generelt på vegne af den fælles studievejledning. Det anbefales, at du deltager i dette. Vejleder tildeles efter kontakt med den fagansvarlige for modulet, enten ved introduktionsmødet eller ved at kontakte fagansvarlige direkte,

Læringsmål

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:
Viden
- Har indsigt i og forståelse af professionsrelevante teorier, metoder og forskning ved at kombinere praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde
- Har forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem samfundsmæssige vilkår og pædagogisk arbejde
- Kan reflektere over, diskutere og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af teoretiske perspektiver
Færdigheder
- Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
- Kan formidle komplekse problemstillinger, skriftligt såvel som mundtligt
- Kan udvælge, analysere, diskutere og vurdere de udvalgte teoriers, analysestrategiers og metoders og evt. empiriske datas konsistens og relevans i relation til belysning af den valgte problemstilling
Kompetencer
- Kan håndtere teorier og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis i forhold til at generere udviklingsviden i forhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger,
- Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder
- Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
- Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter der har taget moduler i studieretningen specialpædagogik


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201596171

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V