Afgangsprojekt PD i Psykologi

Beskrivelse

Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse.
Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Københavns Professionshøjskole skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.
For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og/eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- intervenere i forhold til psykologiske problemstillinger i en professionel praksis
- varetage specialiserede pædagogiske funktioner på baggrund af indsigt i psykologi (fx som konsulent, teamleder, projektleder eller mellemleder i pædagogiske institutioner)
- indgå i samarbejde med de relevante aktører om at håndtere komplekse problemstillinger, der angår læring, udvikling og trivsel i relation til individ, gruppe eller organisation
- påtage sig et ansvar for at lede og facilitere arbejds- og interventionsprocesser på baggrund af indsigt i psykologisk viden og metode

Viden
- have indsigt i psykologisk teori og metode i pædagogisk sammenhæng
- kunne reflektere over anvendelsen af psykologisk viden i en professionel praksis i relation til læring, udvikling og trivsel
- kunne reflektere over forholdet mellem psykologisk viden og dens anvendelsesmuligheder i en pædagogisk relevant praksis

Færdigheder:
- kunne anvende psykologisk viden og metoder i læringsmiljøer og udviklingssammenhænge
- mestre relevante metoder i psykologien som grundlag for at styrke udviklings-, trivsels- og læreprocesser
- mestre anvendelse af psykologiske interventionsmetoder i relevant pædagogisk praksis

Indhold

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. Bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes i gruppe, hvor hver enkelt deltager identificerer sit eget arbejde, og som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, sygeplejersker, vejledere, konsulenter, ressourcepersoner m.fl.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203537221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V