Afgangsprojekt PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Beskrivelse

Dette modul er for dig, som gerne vil afslutte din PD uddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling og kunne lede, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere projekter og udviklingsarbejder i egen praksis med flere perspektiver og skal kunne arbejde konsultativt med udviklingsprojekter.

Læringsmål

Formål:
Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis
- udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab
- indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger
- udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik.

Viden:
Den studerende skal
- have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis indenfor den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde
- have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik
- have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis.

Færdigheder:
Den studerende skal
- kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
- kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik
- kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdspartnere og brugere.

Målgruppe

Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som du har gennemført og bestået.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211531221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København