Afgangsprojekt PD i Matematikvejlederuddannelsen

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål:
Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis
- udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab
- indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger
- udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik.

Viden:
Den studerende skal
- have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis indenfor den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde
- have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik
- have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis.

Færdigheder:
Den studerende skal
- kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
- kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik
- kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdspartnere og brugere.

Målgruppe

Studerende på Matematikvejlederuddannelsen.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201661171

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V