Afgangsprojekt PD i Logopædi

Beskrivelse

Modulet udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men vi arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojektet. Der vil være en fælles introduktionsgang både til afgangsprojektet i PD generelt og mere specifikt til afgangsprojektet i PD i logopædi. Det anbefales, at du deltager i begge og derfor tilmelder dig afgangsprojektet inden samme tidsfrist som tilmelding til de øvrige moduler.

Læringsmål

Formål
Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Mål for læringsudbytte
Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at - håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis
- udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab
- indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger
- udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik

For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Viden
- have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis inden for den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde
- have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik
- have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis

Færdigheder
- kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
- kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik
- kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdspartnere og brugere

Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til
genstand for en mundtlig ekstern prøve.

Målgruppe

PD-studerende logopædi


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201569171

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V