Afgangsprojekt PD i Børns sprog

Beskrivelse

Modulet udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i Børns sprog. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af den modulansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men Københavns Professionshøjskole arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser m.m. i forbindelse med afgangsprojektet. Der vil være en introduktionsgang til afgangsprojektet i PD. Vi anbefaler, at du deltager i såvel introduktionen samt skriveværkstederne.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- rammesætte, planlægge, gennemføre, kvalificere, evaluere og videreudvikle sprogindsatser
- håndtere sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
- indgå i samarbejdsrelationer m.h.p. udvikling af sprogindsatser
- varetage og udvikle rollen som sprogvejleder

Viden
- have viden om forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling
- kunne reflektere over læringsmiljøets betydning for børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling
- have indsigt i forskellige metoder til at undersøge, kvalificere og udvikle sprogindsatser
- kunne reflektere over forskellige evalueringsparadigmer samt vejledningsfunktioner

Færdigheder
- kunne begrunde relevante sprogindsatser rettet mod forskellige målgrupper
- kunne anvende teorier, metoder og begreber til at analysere og kvalificere sprogindsatser
- kunne vurdere relevans samt fordele og ulemper ved forskellige evalueringsmetoder og -tilgange
- kunne varetage rollen som sprogvejleder overfor forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere

Målgruppe

PD-studerende på Børns sprog

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211554221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København