Afgangsprojekt PD i Børns sprog

Beskrivelse

Modulet udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i Børns sprog. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men vi arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojektet. Der vil være en fælles introduktionsgang både til afgangsprojektet i PD generelt og mere specifikt til afgangsprojektet i PD i Børns sprog. Det anbefales, at du deltager i begge og derfor tilmelder dig afgangsprojektet inden samme tidsfrist som tilmelding til de øvrige moduler.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- rammesætte, planlægge, gennemføre, kvalificere, evaluere og videreudvikle sprogindsatser
- håndtere sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
- indgå i samarbejdsrelationer m.h.p. udvikling af sprogindsatser
- varetage og udvikle rollen som sprogvejleder
For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden
- have viden om forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling
- kunne reflektere over læringsmiljøets betydning for børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling
- have indsigt i forskellige metoder til at undersøge, kvalificere og udvikle sprogindsatser
- kunne reflektere over forskellige evalueringsparadigmer samt vejledningsfunktioner
Færdigheder
- kunne begrunde relevante sprogindsatser rettet mod forskellige målgrupper
- kunne anvende teorier, metoder og begreber til at analysere og kvalificere sprogindsatser
- kunne vurdere relevans samt fordele og ulemper ved forskellige evalueringsmetoder og -tilgange
- kunne varetage rollen som sprogvejleder overfor forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere

Målgruppe

PD-studerende på Børns sprog

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201554172

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V