Afgangsprojekt deltid efteråret 2019

Beskrivelse

Formålet med afgangsprojektet er, at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, samt formulere, begrunde og give mulighed for efterfølgende afprøvning af ledelsesmæssige handlemuligheder i praksis.

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Vi modtager også tilmeldinger efter vores tilmeldingsfrist den 15. juni 2019. Det betyder at du stadigvæk har mulighed for at tilmelde dig de moduler du finder på vores hjemmeside. Findes modulet på hjemmesiden, er der plads.

Læringsmål


Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

¿ Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

¿ Foretage analyse af den valgte problemstilling med anvendelse af relevante ledelsesteorier og adækvate undersøgelsesmetoder.
¿ Formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisationen.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

¿ Udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.
¿ Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Indhold

Uddannelsen skal præsentere den studerende for faglig viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser, rapporter o.a., som er relevante for det pågældende modul. Nationale og internationale forskningsresultater og anerkendt praksisviden integreres i undervisningen.

Modulernes faglige indhold understøttes progressivt gennem uddannelsen af videnskabsteoretiske refleksioner og metodiske øvelser på diplomniveau, der leder frem mod afgangsprojektets læringsmål. Videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder er integreret i uddannelsens moduler og den studerende skal gennem uddannelsens moduler kunne inddrage og anvende videnskabsteoretisk viden i et ledelses- og organisationsperspektiv.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet både nuværende og kommende ledere - såvel med som uden personaleansvar. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor vi i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start den 27.08.2019 kl. 14.00 - 16.00

27.08.2019 kl. 14.00 - 16.00 - Introdag
03.09, 10.09, 24.09, 02.10 kl. 09.00 -15.00
02.12.2019 kl. 13.00 -16.00

Underviser Elvi Weinreich


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293675

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

15.900 kr.

Dato:

Tirsdag d. 27. august 2019 til Torsdag d. 12. december 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V