Afgangsprojekt Bevægelsesvejleder

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål:
Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende kompetencer til at udvikle, vejlede og koordinere arbejdet med skolens implementering af bevægelse i hverdagen.
For at opnå uddannelsesretningen Bevægelsesvejleder skal alle uddannelsens moduler indgå.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- udvikle og implementere en kultur hvor bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke
- igangsætte og stimulere den faglige debat, samt igangsætte udviklingsarbejder med henblik på at udvikle og styrke skolens bevægelseskultur
- udøve, integrere og samarbejde om vejledning inden for inddragelse af bevægelse i skolens daglige virke og undervisning

Viden:
- have viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning
- have viden om den institutionelle, historiske og kulturelle betydning af idræt og bevægelse i en samfundsmæssig kontekst
- have viden om sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring, sundhed og trivsel
- have viden om kommunikation, procesledelse, vejledningsteori- og metoder

Færdigheder:
- kunne planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i bevægelse
- kunne vejlede og inspirere kolleger, ledelse og samarbejdspartnere i at anvende bevægelse til at fremme læring, sundhed, trivsel, inklusion og motivation hos børn, unge og voksne
- kunne kombinere faglig viden med pædagogisk og didaktisk viden og i forhold hertil perspektivere praksiserfaringer
- kunne beskrive, analysere og vurdere læringssituationer og formidle relevante handlemuligheder relateret til bevægelse

Målgruppe

Studerende på Bevægelsesvejlederuddannelsen

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211745221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København