Afgangsprojekt Anvendt scenekunst

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål:
Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende personlige og faglige kompetencer i
arbejdet med scenekunst indenfor det pædagogiske område.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- planlægge, gennemføre og evaluere forløb, hvor børn, unge, voksne og ældre aktivt bruger scenekunst til at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser
- udvikle og tilpasse dramapædagogiske og scenekunstfaglige læreprocesser i forhold til forskellige formål, målgrupper og deltagerforudsætninger

Viden:
- have indsigt i teorier om scenekunst og dramapædagogik
- have kendskab til sammenhænge mellem kulturformer, scenekunst og pædagogik

Færdigheder:
- kunne anvende metoder og redskaber til at styrke den æstetiske, den ekspressive og den sociale kompetence
- kunne mestre arbejdet med scenekunst i en pædagogisk og social kontekst

Målgruppe

Studerende på PD i Anvendt scenekunst.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211692221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København