Afgangsprojekt Anvendt scenekunst

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål:
Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis
- udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab
- indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger
- udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik.

Viden:
Den studerende skal
- have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis indenfor den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde
- have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik
- have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis.

Færdigheder:
Den studerende skal
- kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
- kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik
- kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdspartnere og brugere.

Målgruppe

Studerende på PD i Anvendt scenekunst.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201692171

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V