Åben skole: samarbejde på tværs

Beskrivelse

I modulet udvikles kompetencer til at samarbejde med andre professioner, institutioner og organisationer i og uden for grundskolen samt til at gennemføre, planlægge og evaluere åben-skole-aktiviteter.

I løbet af undervisningen vil de studerende møde en række af mulige samarbejdspartnere, og en del af undervisningen vil således foregå flere steder i København. Modulet vægter samspil mellem teori og praksis højt og vil således inddrage, de studerende på modulets, forskellige kompetencer og institutionstyper.

Modulet henvender sig til alle der arbejder med åben skole, enten i skolen eller udenfor.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- påtage sig ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører
- udvikle åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske læreprocesser i skolen og hos den eksterne partner
- reflektere over åben-skole-aktiviteter i et dannelsesperspektiv

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden:
- have viden om metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering af åbenskole-aktiviteter, der bidrager til opfyldelse af folkeskolens formål og mål
- have indsigt i den historiske og kulturelle udvikling og samfundsmæssige begrundelser for rammerne af åben skole
- have viden om muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde inden for såvel som uden for rammerne af grundskolen
- have viden om æstetiske og praksisorienterede læreprocesser og om pædagogiske og didaktiske teoriers transfer mellem skolens, fritidsdelens og eksterne partneres forskellige læringsrum og didaktisk praksis

Færdigheder:
- kunne planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-aktiviteter, der bidrager til opfyldelsen af folkeskolens fag og obligatoriske emner i samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartneres mål og interesser
- kunne sætte eksempler på åben-skoleaktiviteter ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og reflektere over samme
- kunne mestre åben-skole-aktiviteter i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og eksterne samarbejdspartnere
- kunne mestre åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske og praksisorienterede læreprocesser i skolen og hos eksterne partnere

Målgruppe

Lærere i alle grundskolens fag, skole- og fritidspædagoger, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, naturskoler, virksomheder, musikskoler m.fl. der har, eller ønsker samarbejde med skoler.

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203252221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Onsdag d. 27. januar 2021

Adresse:

København
2200 København N