Videreuddannelse

Vi har en bred vifte af tilbud til dig, der arbejder med børn, unge og voksne. Videreuddannelse giver dig nye kompetencer og styrker din faglighed. 

Under "Find videreuddannelse" kan du søge i hele vores udbud af kurser, konferencer og diplomuddannelser.

Science i børnehøjde

Kurser og diplom - flersprogethed og interkulturalitet

Arbejder du med børn, unge og voksne, som er flygtninge eller nyankomne, og har du brug for at styrke din faglighed på området? KP tilbyder diplommoduler og kurser, som giver dig teoretisk og praktisk viden, du kan bruge i arbejdet med dansk som andet sprog. 

Kurser og uddannelser 2018-2019

UCC's katalog med kurser og uddannelser for medarbejdere og ledere i skolen er udkommet. 

Vi udgiver også et inspirationskatalog med eksempler på projekter, som er gennemført sammen med skoler og kommuner.

Kvinde i sofa

Undervisningsfag

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en reel og formel kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag.

Studiestart på akademiuddannelser

Hvis du er blevet optaget på akademiuddannelsen i socialpædagogik eller ungdomspædagogik, kan du læse mere om studiestart på uddannelserne her:

Den kommende Campus Carlsberg

Campus Carlsberg 2016

I september 2016 flyttede størstedelen af UCC's videreuddannelse til en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.