Videreuddannelse

Vi har en bred vifte af tilbud til dig, der arbejder med børn, unge og voksne. Videreuddannelse giver dig nye kompetencer og styrker din faglighed. 

Under "Find videreuddannelse" kan du søge i hele vores udbud af kurser, konferencer og diplomuddannelser.

Borgernær sygepleje

Kurser og uddannelser 2019-2020

UCC's katalog med kurser og uddannelser for medarbejdere og ledere i skolen er udkommet. 

Vi udgiver også et inspirationskatalog med eksempler på projekter, som er gennemført sammen med skoler og kommuner.

Kvinde i sofa

Undervisningsfag

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en reel og formel kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag.

Kurser og diplom - flersprogethed og interkulturalitet

Arbejder du med børn, unge og voksne, som er flygtninge eller nyankomne, og har du brug for at styrke din faglighed på området? KP tilbyder diplommoduler og kurser, som giver dig teoretisk og praktisk viden, du kan bruge i arbejdet med dansk som andet sprog.