Videreuddannelse

Vi har en bred vifte af tilbud til dig, der arbejder med børn, unge og voksne. Videreuddannelse giver dig nye kompetencer og styrker din faglighed.

Under "Find videreuddannelse" kan du søge i hele vores udbud af kurser, konferencer og diplomuddannelser.

Find videreuddannelse

Kurser og uddannelser 2017-2018

UCC's katalog med kurser og uddannelser for medarbejdere og ledere i skolen er udkommet. 

Vi udgiver også et inspirationskatalog med eksempler på projekter, som er gennemført sammen med skoler og kommuner.

Kvinde i sofa

Undervisningsfag

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en reel og formel kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag.

Den kommende Campus Carlsberg

Campus Carlsberg 2016

I september 2016 flytter størstedelen af UCC's videreuddannelse til en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.