Vejledere i skolen

Som vejleder i skolen skal du kunne facilitere og rammesætte kollegers refleksions- og læreprocesser. Det kan du lære på modulet 'Konsulentarbejdets metoder'

Vejlederes dialoger med kollegeer om deres undervisning kræver kommunikative redskaber samt en tydelighed i vejlederens rolle og opgave.

Gennem de senere år er vejledere på skoler blevet vigtige aktører i forhold til at facilitere systematisk udvikling af læreres og pædagogers praksis i overensstemmelse med de behov, der er i elevgruppen.

På diplommodulet 'Konsulentarbejdets metoder' arbejder du med forskellige teoretiske perspektiver på og helt konkrete metoder til, hvordan du kan rammesætte og facilitere kollegers refleksioner og læring, så vejledningen kommer til at gøre en forskel for lærerne i udvikling af deres undervisning.

Det er vigtigt, at vejledningsfunktionen ses som en del af hele organisationen, og derfor skal vejledningsopgaven afklares med ledelsen og med kolleger, så formålet og grundlaget for vejledning er klart for alle. Derfor arbejder du på modulet med, hvordan du selv kan blive tydelig i rammesætning af vejledningsopgaverne, og hvordan denne afklaring løbende kan finde sted mellem dig, din ledelse og dine kolleger. Det anbefales, at du som studerende gennemfører et eller to interviews med din leder i løbet af modulet for at skabe forankring i din organisation.

Undervejs i forløbet afprøver du metoder i egen praksis, og dine erfaringer drøftes med dine medstuderende med henblik på at reflektere over handlemuligheder og opmærksomheder i vejlederfunktionen ud fra forskellige teoretiske perspektiver.

Vi har gode erfaringer med at samle medarbejdere fra en eller flere kommuner, så modulets tematikker afspejler det, I har fokus på, og retter sig ind efter de læringsbehov, der er blandt vejledere i jeres område.

Hvis du vil undersøge eller vide med, kan du kontakte Lene Nyboe Maltzahn, lektor og udviklingskonsulent på mail lema@ucc.dk eller telefon 4189 8563.