Tværsektoriel skolebænk om demens – specialiseret niveau hold 2

Kursusnummer 194009

Beskrivelse

Kurset udbydes som en del af Region Hovedstadens kompetenceudviklingsprojekt ”Demens på tværs”, som har til formål at styrke de demensfaglige kompetencer og det tværsektorielle samarbejde i hovedstadsregionen.
Kurset er målrettet hospitalslæger, praktiserende læger, plejehjemslæger og medarbejdere, der har en nøglepersonrolle i relation til demens, fx ansatte i udredningsenheder, demenskonsulenter, koordinatorer fra kommuner eller lignende.

Indhold

  • Nedbringelse af forbrug af antipsykotika på baggrund af en fælles tværsektoriel indsats
  • Nye regler om tvang og habilitet
  • Implementering af det reviderede regionale forløbsprogram

Der tildeles kursusbevis ved min 80% deltagelse.

Detaljeret program og information vil blive sendt til dig i forbindelse med tilmelding.
Hvis du er læge, anbefaler vi, at du gennemfører Nationalt Videnscenter for demens’ gratis e-læringsprogram: ABC Demens for læger inden kursusstart: http://www.videnscenterfordemens.dk/abc/abc-demens-for-laeger/

Bemærk:
I forbindelse med deltagelsen vil vi sende onlinebaserede spørgeskemaer til dig før og efter kurset. Formålet med spørgeskemaerne er at kortlægge og evaluere dit udbytte af kurset. Du vil få tilsendt links med spørgeskemaerne via mobil og/eller e-mail. Alle svar er anonyme, og alle oplysninger behandles fortroligt.

Samtykke:
Ved tilmelding til kurset giver du samtykke til, at dine indtastede informationer udveksles mellem Københavns Professionshøjskole, Region Hovedstaden og Epinion. Dit CPR-nummer udveksles ikke. Alle persondata vil blive behandlet i henhold til persondataforordningen.

Tilmeldingsprocedure og antal pladser:
Der er plads til 30 deltagere, og pladserne fordeles af projektlederen. Ved flere end 30 tilmeldte opretter vi en venteliste. Ud over dette kursus bliver der udbudt tilsvarende kursus den 31. januar 2019.

Målgruppe

Demensfaglige personer, fx medarbejdere og forløbskoordinatorer fra udredningsenheder, demenskonsulenter/koordinatorer i kommuner samt hospitalslæger, praktiserende læger og plejehjemslæger.

Varighed

6,5 timer

Tid

4. marts 2019 kl. 9.00-15.30

Sted

Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Tilmeldingsfrist

28. januar 2019

Tilmelding