Varsling om ændrede adgangskrav

Ønsker du at søge om optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen med studiestart 1. september 2020 eller senere, skal du være opmærksom på at der er ændrede adgangskrav til uddannelsen.

Alle studerende optages gennem kvote 2 på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået adgangsprøve.

1) Adgangsgivende eksamen

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)
 • IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • Ansøgere der ikke har en gymnasial eksamen, men erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, og dermed kan søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV).

2) Specifikke adgangskrav

 • Dansk A niveau: minimum karakteren 4 både mundtligt og skriftligt
 • Engelsk B niveau
 • Samfundsfag eller samtidshistorie eller historie på C niveau.

3) Bestået adgangsprøve