Dokumentation

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning?

Du skal dokumentere dit adgangsgrundlag og eventuelle kvote 2 aktiviteter.
Vær opmærksom på, at kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres ved bilag, og fristen er den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du i ansøgningen har anført en uafsluttet aktivitet, fx højskoleophold, arbejdserfaring m.m. skal aktiviteten være afsluttet senest den 5. juli og dokumentation for aktiviteten skal være UCC i hænde senest den 5. juli kl. 12.00.
Den uafsluttede aktivitet skal være anført i ansøgningen.

Professionshøjskolen UCC rykker ikke for dokumentation for kvote 2 aktiviteter.

Dokumentationen skal vedhæftes til din ansøgning på optagelse.dk.
Filerne skal være i pdf-format.

Der er forskel på, hvilken dokumentation, du skal vedhæfte, alt efter:

  • hvilken uddannelse du søger
  • og om du søger i kvote 1 eller 2.

Undersøg derfor adgangskravene til den eller de uddannelser, du vil søge.

Beståede dele af en videregående uddannelse

Ved ansøgning om optagelse skal du oplyse om gennemførte og beståede uddannelseselementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede dele.

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse i UCC eller på anden professionshøjskole, og har bestået dele af uddannelsen kan du kontakte vores studievejledning for eventuel indskrivning på relevant trin i uddannelsen eller om du skal søge igen for at starte forfra på studiet.

Tidligere indskrevet?

Har du tidligere været indskrevet på en af vores uddannelser og ønsker at starte igen på samme uddannelse kan ny optagelse og indskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at du har udmeldt dig af uddannelsen.

Husk eksamensbevis

Husk at vedhæfte dokumentation

Dokumentfalsk