Censorservice

Skal du være censor ved Center for tegnsprog, kan du finde relevante oplysninger på denne side

Center for tegnsprog aflønnes efter Finansministeriets cirkulære om Censorvederlag af 17. januar 2001.
Du aflønnes med sats B.

I oversigten over eksamener og tider kan du se, hvor lang tid der er afsat til de enkelte eksamener. I de tilfælde hvor eksamensplanen ikke kan nå at blive ændret i forbindelse med studerendes frafald pga. sygdom oa. aflønnes efter planen.

Yderligere information vedr. eksaminer på Center for tegnsprog fås ved henvendelse til:

Elisabeth Holm Hansen
Eksamenskoordinator
E-mail: ehha@ucc.dk
Tlf.: 4189 7327