Stabilt behov for tegnsprogs- og skrivetolke

Ny analyse af arbejdsmarkedet for tegnsprogs- og skrivetolke undersøger behovet for tolke nu og fremadrettet. Og hovedkonklusionen er klar; der er behov for at bevare en tolkeuddannelse og uddanne minimum ti tolke årligt, hvis man vil sikre, at antallet af tolke matcher efterspørgslen i samfundet.

Københavns Professionshøjskole har med udviklingsmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet en kortlægning af behovet for tegnsprogs- og skrivetolke nu og de kommende ti år. Og modsat tidligere undersøgelser af området fra 2009 og 2010 viser det sig, at ledigheden på det aktuelle arbejdsmarked er lavere end forventet. Det anslås, at det samlede tolkebehov i 2027 vil være 95% af det nuværende.

Ti tolke

Anbefalingerne i rapporten lyder derfor blandt andet, at Københavns Professionshøjskole skal bevare en tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelse og uddanne ca. ti nye tolke om året i de kommende ti år. Derved vedligeholder man det nuværende antal tolke på ca. 250, som vurderes at være passende i forhold til arbejdsmarkedet.  

Det fremgår endvidere af kortlægningen, at der er meget lav arbejdsløshed blandt nyuddannede tolke. Flertallet opsluges af markedet kort efter endt uddannelse. En del vælger også at gå vejen som selvstændige i enkeltmandsvirksomheder. Der er dog stor forskel på, hvor travlt tolkene har. Lidt over halvdelen mener, at omfanget af opgaver er passende, mens andre tilkendegiver, at de har for få arbejdsopgaver.

Færre tolkebrugere

Kortlægningen viser desuden, at antallet af tolkebrugere i fremtiden vil falde. Til gengæld vil de tilbageværende brugere have et større behov for tolkestøtte. Det skyldes, at de eksisterende tolkebrugere forventes at blive mere aktive, og at kommunikationsbehovet er tiltagende. Der vil især være behov for sociale tolkninger, arbejdsmarkedstolkninger og hospitalstolkninger, mens behovet for uddannelsestolkninger er i hastig tilbagegang.

Læs rapporten

Kortlægningen ”Arbejdsmarkedet for tegnsprogs- og skrivetolke” er udarbejdet af Epinion og blev afsluttet i april 2018. Analysen ser ti år frem – hvad fremtiden derefter bringer, er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Vil du dykke længere ned i rapporten, finder du den her: