Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland

Tilmelding til valgfrie elementer 7. semester SUND

Forår 2020: Tilmelding er åben fra mandag den 14. oktober 2019 kl. 9 til den 27. oktober 2019 (uge 42-43)

Ønsker du at læse dit valgfrie element på en anden KP lokation eller institution, skal du
1) tilmelde dig lokalt på den anden lokations hjemmeside
2) udfylde denne tilmeldingsblanket – vælg "|Jeg vælger valgfag på anden uddannelsesinstitution eller en anden KP-adresse".

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • Tilmelding er åben i uge 42-43 (valgfag kommende forår).
 • Du skal registrere tre ønsker i prioriteret rækkefølge.
 • Når du har sendt formularen, får du en bekræftelse på skærmen OG en mailkvittering, så husk at skrive din studie e-mailadresse korrekt. 
 • I løbet af tilmeldingsperioden er du velkommen til at ændre dine valg og dermed udfylde formularen flere gange. Når vi efter fristens udløb går i gang med at fordele pladserne, bruger vi den, du har sendt sidst.
 • Tidspunktet, du ønsker på, har ingen betydning for, om du får plads på din 1. prioritet. Pladserne bliver IKKE fordelt efter først til mølle-princippet.
 • Selv om du planlægger selvtilrettelagt forløb/praktik, skal du stadig tilmelde dig. Det er også et valgfrit element.
 • Er du allerede i en bachelorgruppe, og ønsker I at læse det samme forløb, skal du skrive navn og studienummer på din(e) makker(e). Så tager vi hensyn til det, når vi fordeler pladserne. Men husk: ALLE i gruppen skal både huske at ønske og at udfylde dette felt, så vi kan forbinde jer korrekt og sætte jer på samme hold.
 • Efter tilmeldingsfristens udløb bliver dine seneste ønsker bindende, og du kan ikke længere ændre dem – ej heller på e-mail.
 • Får du afslag på alle dine ønsker, enten fordi de valgte elementer aflyses, eller du taber eventuelle lodtrækninger, får du sammen med afslaget en liste over valgfri elementer, hvor der stadig er ledige pladser, du kan vælge imellem.
 • Du kan ikke bytte forløb med eller overdrage din plads til andre. Din optagelse er personlig.
 • Optagelse på et valgfrit element er bindende, så du kan ikke skifte til et andet forløb.