Standby

Hvad er standbyplads?

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du får tilbudt en standbyplads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den kommende studiestart. Der kan komme ledige pladser, hvis andre ansøgere takker nej til deres studieplads.

Du vil få besked d. 26. juli om du har fået en standbyplads. Hvis du bliver tilbudt studieplads til førstkommende september eller februar, så hører du fra os hurtigst muligt eller senest 4 uger efter studiestart.

Bør du søge standby plads?

Standby-pladser tildeles ansøgere,

  • der har en kvotient, der ligger lige under årets adgangskvotient i kvote 1 
  • eller som i kvote 2-vurderingen har kvalifikationer, der ligger lige under det, der skal til for at kunne optages

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok, eller dine samlede kvote 2-kvalifikationer er tilstrækkelige.

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét at man søger standby er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads "tæller" for en tilbudt studieplads. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Tilsagnsbrev

Får du ikke tilbudt en studieplads inden for standby-perioden, er du garanteret en plads året efter. Du vil modtage et tilsagnsbrev fra Optagelse UCC.

For at gøre brug af tilsagnet, skal du søge ind via optagelse.dk igen. Du skal markere i din ansøgning, at du har tilsagn og uploade dit tilsagnsbrev fra UCC.

Får du tilbudt en studieplads indenfor standby-perioden og takker nej, må du ansøge om optagelse på ny ved næste optagelse. Du vil ikke modtage tilsagnsbrev.