Adgangskrav

Der optages kun i kvote 2

Du kan søge optagelse, hvis du har en af følgende adgangsgivende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervseksamen (EUX)
 • Adgangsgivende udenlandsk eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • Relevant erhvervsuddannelse: Boligmonteringsuddannelsen

Du skal desuden vedhæfte motiveret ansøgning.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men anden erfaring og andre kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV).

Samtale og optagelsesprøve

Du indkaldes til optagelsesprøve og samtale, hvis du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Selvom du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen, indkaldes du til optagelsesprøve og samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest 5. juli kl. 12.

Ansøgningsfrist

Bonus