Studieordning

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Københavns Professionshøjskole, Håndarbejdets Fremme er udbyder af uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Uddannelsens bekendtgørelse, Bek. nr. 667 af 20. juni 2011, og uddannelsens studieordning fra september 2011, der er fastsat i et samarbejde med VIA University College, Teko, danner grundlag for denne studieordning. Bekendtgørelsens og studieordningens overordnede bestemmelser omsættes her til en studieordning for uddannelsen med hensyn til struktur, fag, praktik og prøver.