Eksamen og Bachelorprojekt

Der er eksaminer løbende igennem studiet. Prøverne bedømmes med karakter eller med bestået/ikke bestået.

Eksamen

Efter første studieår er der eksamen i beklædningsformgivning. Med afsæt i en stillet opgave går du til mundtlig eksamen i en skriftlig synopsis og et beklædningsprodukt.

På studiets 4. semester gennemfører den studerende UCC's tværmodul. Der afleveres en skriftlig rapport, som skal bestås.

Til slut på 4. semester går den studerende til eksamen i formidlingsfag. Prøven har form af et projekt inden for et emne, den studerende selv vælger. Der skal afleveres en skriftlig opgave, som skal perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse. Hvis du efterfølgende vil vælge studieretningen Undervisning i tekstildesign- og håndværk, så skal du til eksamen i Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst - og vælger du Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturelkontekst, så skal du til eksamen i Undervisning i tekstildesign og -håndværk.

På 6. semester er der eksamen i kulturfag. Ud fra en stillet opgave afleverer den studerende en skriftlig opgave.

Bachelorprojekt

Hele 7. semester anvender du til det afsluttende bachelorprojekt. Du skal selv vælge et emne og en problemformulering. Med vejledning arbejder du over en periode med projektet, og du skal også fremstille et produkt.

Du skal aflevere en skriftlig opgave på ca. 25 sider, som perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse, hvor også produktet præsenteres.