Praktik

Praktik baner vejen

Når du er i praktik, får du kontakt til arbejdsmarkedet, og det sker ofte, at praktikstedet baner vejen for senere job. Du er selv aktivt opsøgende i forhold til at finde et praktiksted. Tekstilformidleruddannelsen skal godkende praktikstedet, og du skal aflevere skriftlig rapport og aflægge mundtlig prøve, hvor du redegør for din praktikerfaringer og dine læringsmål.

Praktik i udlandet

Tekstilformidleruddannelsen godkender praktikophold i udlandet. Du kan få økonomisk støtte til praktikophold i EU og i de nordiske lande. Tekstilformidleruddannelsen kan ikke skaffe støtte til praktikophold i lande uden for EU, men godkender naturligvis disse praktikophold også. Tekstilformidleruddannelsen har haft studerende i praktik over hele verden:

 • Nepal
 • Vietnam
 • Thailand
 • USA
 • Tanzania
 • Ghana
 • Burkina Faso
 • Spanien
 • Frankrig
 • England
 • Italien