For praktikvejledere

Praktikhåndbogen gælder for årgang 2014 og senere årgange.

Særligt vedrørende eksamenspraktikken 2016 (årgang 2012 og 2013):

Pga. den aktuelle praktiksituation er der udarbejdet et rettelsesblad til Praktikhåndbogen.

Rettelsesbladet er gældende for studerende der er optaget før september 2014, og som forventes at skulle i eksamenspraktik efter 1. juni 2016. Rettelsesbladet findes som bilag til højre.

Alle henvendelser vedr. praktik skal ske til: tolkepraktik@ucc.dk