Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på Campus Carlsberg

På tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på Campus Carlsberg kender vi hinanden og hjælper hinanden på tværs af årgange. Vi har løbende aktiviteter, hvor du har mulighed for at træne tegnsprog.

En del af Københavns Professionshøjskoles uddannelser er samlet i en stor campus i Carlsberg Byen. Her har uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk sin egen ”basecamp” og moderne faglokaler indrettet til lige netop din uddannelse.

Vi kender hinanden
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er en uddannelse, hvor undervisere og studerende kender hinanden, og hvor studerende har tæt kontakt. Der udveksles fagligt på tværs af hold, det er let at finde en fra en anden årgang og spørge, hvis man er i tvivl om noget. I basecamp er der plads til at sidde og forberede sig, lave selvstudie, få sig en kop te eller bare være sammen andre medstuderende. 

Aktiviteter der samler
Forskellige undervisningsaktiviteter er også med til at samle de studerende, fx er der to gange om året en tolkeøvelse, som alle studerende involveres i, og andetårsstuderende gennemfører et performanceprojekt, som alle selvfølgelig inviteres til at se. Performanceprojektet er udfordrende, men er også rigtig godt for ens egen udvikling og sammenholdet med de andre.

Træning af tegnsprog
Derudover arrangerer eller deltager studerende i aktiviteter på eget initiativ. Der er bl.a. Tegnsprogscafe med jævne mellemrum. Her mødes studerende og tegnsprogsbrugere til uformel snak over en kop kaffe. Det er fint at udvikle sit tegnsprog i en afslappet atmosfære. Sportsarrangementer er et andet eksempel på, at studerende kan bruge tegnsprog sammen med døve. Mange sportsgrene er afprøvet, lige fra boksning til fodbold og dans, det er alle tiders mulighed for at dyrke sport på en sjov måde – og endda på tegnsprog.

Tegnsprogstræf i Europa
Tolkestuderende har gavn af udveksling med studerende fra tegnsprogstolkeuddannelser i andre lande.  Ca. hvert andet år er der ESOSLI-træf, hvor tegnsprogstolkestuderende fra Europa mødes. Træffet arrangeres på skift af studerende fra forskellige lande. I 2018 var danske tolkestuderende værter for arrangementet, der blev afviklet på Campus Carlsberg. Du kan få et indblik i bl.a. oplæg, workshops og det internationale studiemiljø ved at læse mere på de studerendes egen hjemmeside for årets ESOSLI-træf:

Del af en stor campus
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er ikke større, end at du hurtigt får kontakt til de andre studerende på uddannelsen, men placeringen i Campus Carlsberg betyder, at du også har mulighed for at møde studerende fra andre uddannelser. I alt har cirka 10.000 studerende og 800 medarbejdere deres daglige gang på Campus Carlsberg.