Uddannelsessted

Uddannelsen til tegnsprogstolk kan tages både i København og i Aarhus. Studieordningen er den samme på de to uddannelsessteder.