Uddannelsessted

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk kan tages både i København og i Aarhus. Studieordningen er den samme på de to uddannelsessteder.