Uddannelsessted

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk kan tages på Campus Carlsberg i København. Fra 2019 oprettes der ikke længere hold i Aarhus.