Studiestart

Velkommen til tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Hvis du bliver optaget på uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning vil næste studiestart være mandag den 3. september 2018.

Efter du har fået besked om optagelse vil du modtage en e-mail med vigtige informationer om din studiestart, men du kan også finde oplysninger på tolkeuddannelsens studiestartside for hvert af de to uddannelsessteder: 

Vi glæder os til at byde nye studerende velkommen.